תקנון שימוש ורכישה

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. קארטינג ישראל בית ברל בע"מ תיקרא "החברה"
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 8. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 9. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 10. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 11. משלוח וזמן אספקה- בכלל המוצרים באתר לא קיימים אלמנטים של משלוח או זמן אספקה מכיוון שהשירותים מתרחשים באתר "קארטינג ישראל בית ברל" בקביעת פעילות מראש על תנאי מקום פנוי ולכן ין כל התחייבות מצד החברה לזמן פעילות ספציפי.
 12. ביטול עסקה- ביטול עסקה מתאפשר בפנייה תוך 14 ימי עסקים בפנייה רשמית לחברה, ומעבר לכך החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות כל לקוח שלא ביצע פעילות במתחם, ללא תנאי בזמן שעבר מהרכישה ובלבד שבנתוני החברה אכן לא בוצעה פעילות או כל ביטול הדורש תשלום, למשל ביטול שבוצע לאחר זמני הביטול האמורים בזמן סגירת הפעילות עם הנציג הטלפוני – בכפוף לתנאים הבאים:
  • ניתן לממש את הכרטיס עד שנה מיום הנפקתו.
  • ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים במידה ולא נעשה ניסיון לממש את העיסקה.
  • על מנת לבטל את העסקה יש לשלוח מייל מפורט לכתובת office@paintball.co.il.
  • במקרה של ביטול תגבה עמלת הסליקה והביטול בסכום של עד 30 ש"ח בגין כל ביטול עסקה
 13. כתובת דוא"ל והסכמה לקבלת דוא"ל שיווקי ולא שיווקי מהמערכת, כתובת הדואר האלקטרוני שהנך מוסר בעת ההרשמה ישמש כבסיס לתקשורת כולל מסרים שיווקיים מעת לעת. הסכמתך לתנאי שימוש אלה כוללת, בין השאר, הסכמה מפורשת למשלוח דואר שיווקי כאמור. מאחר ואיננו מעוניינים לכפות מסרים שיווקיים, תינתן בידיך האפשרות לבקש להסיר את עצמך מרשימת המכותבים במהירות וביעילות מתוך כל דבר דוא"ל באופן התואם את החוק ואת כללי ההגינות הבסיסיים.
 14. "החברה" לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים כתוצאה מאובדן נתונים ואי זמינות השירות באופן זמני או קבוע.
 15. אבטחת מידע ופטור מאחריות- "החברה" עושה שימוש באמצעי אבטחה ברמה גבוהה העולים על המקובל באתרים מסוג זה. אמצעי האבטחה כוללים בין היתר מערכי גיבוי, הצפנת נתונים וחומות אש. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר. "החברה" לא תהיה אחראית לנזק או הפסד שיגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה המידע זה.
 16. זמינות השירות ופטור מאחריות   
 17. "החברה" אינה מתחייבת שהשרות יהיה תמיד זמין.
 18. "החברה" אינה מתחייבת שהשרות לא יופרע.
 19. "החברה"  אינה מתחייבת שהשרות יינתן כסדרו ללא הפסקות.
 20. "החברה" עושה את מיטב מאמציה למנוע תקלות מסוג זה, אך אינה יכולה להיות ערבה לכך שאכן זה לעולם לא יקרה,
 21. באישור הסכם זה הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה בנדון במקרים מסוג זה.
 22. הפסקת שירות
 23. "החברה" יכולה להפסיק את השרות באופן זמני או קבוע בכל עת.
 24. הודעה על הפסקת השירותים תפורסם באתר תוך זמן סביר מראש.
 25. החברה תשתמש בנתוני ה"לקוחות" הרוכשים באתר לשימושה הפרטי בלבד לצורך מעקב וקידום החברה או חברות קשורות ולא תעביר את המידע לגורמים חיצוניים.
 26. הקשר בין המשתמש לבין קארטינג ישראל בית ברל בע"מ  ומי מעובדיה ופטור מאחריות
 27. תשובתם של או מי מעובדיהם לכל פניה מצד משתמש בין באמצעות הטלפון, המייל, הפורום או כל אמצעי אחר, תחשב כאמירה כללית המחייבת בדיקה מעמיקה עם אנשי מקצוע מתאימים.
 28. קניין רוחני וזכויות יוצרים
 29. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של קארטינג ישראל בית ברל בע"מ.
 30. על התקנון יחול הדין הישראלי.